CLB

Vrij CLB Kempen begeleidt in het arrondissement Turnhout vrije, gemeentelijke en stedelijke scholen
in het basisonderwijs en het secundair onderwijs, gewoon en buitengewoon onderwijs.

Meer info over de werking is te vinden in deze folder.