Onderwijsaanbod

Giblo biedt drie verschillende types aan van Buitengewoon Basisonderwijs:

 • Type Basisaanbod

  Sinds dit schooljaar spreken we niet meer van Type 1 en Type 8, maar van Basisaanbod. Kinderen die moeilijkheden met leren hebben, vinden hier een aangepaste onderwijsvorm.

  — Meer info over het Basisaanbod

 • Type 3 GES

  Hier wordt aangepast onderwijs geboden voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele stoornissen. In deze klassen gelden duidelijke regels en afspraken.

  — Meer info over Type 3 GES

 • Type 9 ASS

  Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) krijgen structuur en duidelijkheid geboden in deze onderwijsvorm. Er wordt getracht zoveel mogelijk het programma van het gewoon onderwijs te volgen.

  — Meer info over Type 9 ASS

Denkt u dat uw kind baat heeft bij een van deze aangepaste onderwijsvormen?
Op onze pagina inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs vindt u hierover meer info.

— Meer info over inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs

3-leerlingen-bord