Onderwijsaanbod

Giblo biedt drie verschillende types aan van Buitengewoon Basisonderwijs :

 • Type Basisaanbod

  In het type basisaanbod komen leerlingen terecht wanneer hun zorgvragen de mogelijkheden van het gewoon onderwijs overstijgen en/of wanneer de leerachterstand te groot wordt. Ook het welbevinden van het kind is een belangrijke factor.
  Een verslag M-decreet van het CLB is nodig om de overstap naar het buitengewoon onderwijs te kunnen maken. Het CLB erkent met het attest buitengewoon onderwijs “type basisaanbod” dat een gewone school het kind niet door redelijke aanpassingen kan opvangen.

 • Type 3 GES

  Hier wordt aangepast onderwijs geboden voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele stoornissen. In deze klassen gelden duidelijke regels en afspraken.

  In dit type hebben we ook een kleuter-afdeling.

 • Type 9 ASS

  Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) krijgen structuur en duidelijkheid geboden in deze onderwijsvorm. Er wordt getracht zoveel mogelijk het programma van het gewoon onderwijs te volgen.

  In dit type hebben we ook een kleuter-afdeling.

Denkt u dat uw kind baat heeft bij een van deze aangepaste onderwijsvormen?
Op onze pagina inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs vindt u hierover meer info.

— Meer info over inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs

3-leerlingen-bord