app

GIBLO.be voor smartphone
snel naar: contactgegevens

  • Fruit van de week: banaan

    Deze week krijgen de leerlingen een banaan. Door de pedagogische studiedag op woensdag zal het fruit een dag later worden opgegeten.

  • Woensdag 21/3: vrijaf

    Op woensdag 21 maart is het een pedagogische studiedag. Dit betekent dat het geen school is voor de leerlingen!

  • Verkeersveiligheid

    Heel wat van onze leerlingen worden gehaald en gebracht door onze schoolbussen.  Dit is niet de snelste maar wel de veiligste manier om de school te bereiken.  Dit neemt niet weg dat we ieder initiatief om onveilige verkeerssituaties aan te pakken willen steunen. In bijgevoegde brief leest u hoe u hieraan kan meewerken. Meer info […]