Solliciteren in het onderwijs

Solliciteren in GIBLO

Je kan je steeds spontaan kandidaat stellen door een motivatiebrief met CV te versturen naar onze school. Eén sollicitatie volstaat voor onze beide vestigingen (GIBLO 1 en 2). Je sollicitatiebrief zal opgenomen worden in de werfreserve gedurende één schooljaar. Wij bekijken je sollicitatie per ambt en volgens de afgesproken procedure in de scholengemeenschap Beerse.

Graag vermelding van

  • Persoonlijke gegevens
  • Alle opleidingen met behaalde diploma’s en einddatum diploma’s
  • Ervaringen in het gewoon en buitengewoon onderwijs
  • Functie waarvoor je solliciteert met eventuele voorkeur voor een type (zie: onderwijsaanbod).

Je sollicitatie richt je aan:

GIBLO
T.a.v. De directie
Schransdriesstraat 47
2340 BEERSE

inge.deswert@beerse.be