• Featured entry

Inschrijven 2024-2025 op GIBLO

Een rondleidingsfilmpje van onze school vind je hier.

Periode: 

  • Van 18 maart tot en met 29 maart 2024 voor voorrangsgerechtigden: broers en zussen van onze leerlingen en kinderen van personeelsleden
  • Vanaf maandag 15 april 2024 alle andere leerlingen (tot de school/het type volzet is)

Hoe: 

  • Om je kind te kunnen inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs heb je een verslag (of eerste blad van een verslag) nodig van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
  • Je kan telefonisch aanmelden vanaf 15 april 2024 vanaf 8u. en een afspraak maken met juf Greet Diels: 014/61 26 50.
  • Indien het verslag (voorblad) niet aanwezig is bij het inschrijvingsmoment is uw inschrijving niet volledig en is uw kind niet zeker van zijn plaats.
  • Het CLB-verslag mag:
    • per mail worden bezorgd aan greet.diels@beerse.be
    • afgegeven worden op het schoolsecretariaat (enkel Schransdriesstraat 47), tegen ontvangstbewijs. 

Wachtlijst:

Het aantal plaatsen per type is beperkt. Het is dus belangrijk het CLB-verslag zo spoedig mogelijk te bezorgen. Indien er geen plaats meer is, bezorgen we een volzet-verklaring. U wordt dan verwittigd wanneer er tijdens het schooljaar een plaats vrij komt.