• Featured entry

Inschrijven op GIBLO

inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Een rondleidingsfilmpje van onze school vind je hier.

Periode: 

  • Van 22 maart tot en met 2 april 2021 voor voorrangsgerechtigden: broers en zussen van onze leerlingen en kinderen van personeelsleden
  • Vanaf maandag 19 april alle andere leerlingen (tot de school/het type volzet is)

Hoe: 

  • Om je kind te kunnen inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs heb je een verslag (of eerste blad van een verslag) nodig van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
  • Je kan telefonisch aanmelden vanaf 19/04 en een afspraak maken met juf Greet Diels: 014/61 26 50.
  • De volgorde van inschrijving wordt bepaald door het moment dat het verslag van het CLB in ons bezit is.
  • Het CLB-verslag mag:
    • per mail worden bezorgd aan greet.diels@beerse.be
    • afgegeven worden op het schoolsecretariaat (enkel Schransdriesstraat 47), tegen ontvangstbewijs. 

Wachtlijst:

Het aantal plaatsen per type is beperkt. Het is dus belangrijk het CLB-verslag zo spoedig mogelijk te bezorgen. Indien er geen plaats meer is, bezorgen we een volzet-verklaring. U wordt dan verwittigd wanneer er tijdens het schooljaar een plaats vrij komt.