Verkeersveiligheid

Heel wat van onze leerlingen worden gehaald en gebracht door onze schoolbussen.  Dit is niet de snelste maar wel de veiligste manier om de school te bereiken.  Dit neemt niet weg dat we ieder initiatief om onveilige verkeerssituaties aan te pakken willen steunen.

In bijgevoegde brief leest u hoe u hieraan kan meewerken.

Meer info vind je terug in deze brief:

2018 03 18 Route2school